društvene mreže

5 trendova na društvenim mrežama koji su obilježili 2016. godinu

društvene mreže

 

 

Svijet društvenih mreža konstantno se mijenja, što nam donosi nebrojene nove mogućnosti u poslovanju, ali i u privatnom životu. Već smo navikli na konstantne promjene Facebookovih algoritama, Instagramova nova svojstva i inovacije na Twitteru. Pažnju je potrebno pridodati prilagodbi na navedene promjene, ali i prihvatiti nove načine komuniciranja čijim korištenjem možemo unaprijediti svoje poslovanje.

Izabrali smo pet trendova na društvenim mrežama koji su obilježili 2016. godinu, a za koje smatramo da imaju najveći potencijal za rast i širu upotrebu.

1. Live Video Streaming

Protekla godina donijela je puni zamah kada je riječ o videozapisima. Naročito kada je riječ o tzv. Live video streamingu. Korisnici društvenih mreža žele brži pristup događajima te praćenje istih u realnom vremenu. Društvene mreže omogućuju ostvarenje interakcije između brandova i korisnika, a činjenica je da je putem videozapisa moguće ostvariti puno veći angažman u odnosu na tradicionalne metode.

Upravo radi pojačanih interakcija i nastojanja da potaknu angažman korisnika se sve učestalije koristi live video. Dovoljno je pogledati graf u kojem je vidljiv rast korištenja ove metode komunikacije.

 

livevideo

2. Instagram Stories

Iako je jedno od novijih Instagramovih alata, tzv. Stories, uvelike inspiriran Snapchatovim karakteristikama, ne možemo ne zamijetiti da je pospješio broj snimanja i interakcija na ovoj društvenoj mreži.

Naime, interakcije na objavama na Instagramu snizile su se 2016. godine za čak 33% u odnosu na prethodnu godinu (ako promatramo prvi kvartal). Uvođenjem Storiesa, povećao se broj aktivnih dnevnih korisnika, a to su prepoznali i sami brandovi kojih je trenutno oko 48,8%, dok se predviđa rast do čak 70,7% do 2017. godine.

Instagram Stories brandovi koriste kako bi pratiteljima pokazali događanja „iza kulisa“ te događanja uživo. Također, ako ne želite objavljivati prekomjerni broj fotografija koji će se pojaviti korisnicima prilikom ulaska u aplikaciju, možete objaviti više fotografija unutar jednog Storiesa.

 

stories

3. Značaj mobilnih uređaja

Prema podacima baziranim na 2015.godinu, 80% korisnika interneta posjeduje pametni telefon. Veliki broj pretraga sve više započinje putem pametnog telefona, zamjenjujući osobno računalo koje se pretežito koristi u poslovne svrhe. Stoga je sasvim logično očekivati sve veći rast mobilnog oglašavanja, bez obzira je li ono usmjereno na aplikacije, društvene mreže ili internetske tražilice.

Za poduzeća su ovi podaci iznimno bitni – potrebno je voditi računa da internetska stranica bude prilagođena mobilnim uređajima ili da postoji mobilna aplikacija za uslugu koja se nudi. Ne smije se zanemariti niti prisutnost na društvenim mrežama kao važnim načinima komunikacije.

 

mobilno

4. Gumb „Kupi“

Iako je oglašavanje na društvenim mrežama široko upotrebljavano, sve više platformi i društvenih mreža uvodi „Kupi“ gumb. Pritiskom na isti, biti ćete preusmjereni na dovršavanje kupovnog procesa. Ova opcija iznimno je korisna, budući da prilikom svakodnevnog pregledavanja internetskog sadržaja možete biti automatski preusmjereni na proces kupnje, naravno, ako ste prethodno kliknuli na poveznicu vezanu uz željeni proizvod.

Istraživanja pokazuju da je će čak 43% kupaca kupiti neki proizvod putem interneta, ako su za njega saznali preko društvenih mreža. Stoga ni ne čudi činjenica da sve više platformi testira ili uvodi ikonu za direktnu kupnju.

 

kupi

 

5. Društveni chat

Više od milijarde ljudi koristi Facebook Messenger i WhatsApp. S druge strane, poduzeća kao alat grupne komunikacije sve više koriste Slack, stoga ne čudi podatak da čak 77 od 100 poduzeća s liste Fortune 100 koristi ovu aplikaciju.

Chat ne predstavlja samo sredstvo interne komunikacije, već se koristi u sve većem obujmu i u različitim prigodama. Bitno je spomenuti i činjenicu da velik broj komunikacijskih platformi testira botove čiji rad se temelji na umjetnoj inteligenciji, o čemu smo već pisali. Korist botova je višestruka, a spomenut ćemo uštedu vremena, brže odgovaranje na korisničke upite i bolju interakciju s korisnicima.

 

chat

 

 

Kakva su vaša iskustva s navedenim alatima? Što smatrate najznačajnijim trendom na društvenim mrežama? Javite nam svoja iskustva.

Filip Pelivanović

Author Filip Pelivanović

More posts by Filip Pelivanović

Leave a Reply